كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ناصر

ناصر
[ شناسنامه ]
راسته بقرآن ...... پنج شنبه 92/11/17
قليان بي سيم م م م م . چي ، وجود داره مگه ...... پنج شنبه 92/11/17
مَن ?ِکَم رُکَم ...... سه شنبه 92/11/15
خدا مردم فک و فاميل دارن من هم فک و فاميل دارم. ...... سه شنبه 92/11/15
ازخدا پرس?دند : چه انگ?زه ا? از آفر?دن دخترا داشت?؟ ...... سه شنبه 92/11/15
آهاي خوشگله؟ ...... سه شنبه 92/11/15
ها ...... سه شنبه 92/11/15
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ............. ...... سه شنبه 92/11/15
دائم شکر گذار باشيم که : شايد بدترين شرايط زندگي ما ، براي ديگر ...... سه شنبه 92/11/15
بهترين مترجم كسي است كه سكوت ديگران را ترجمه كند.” ؟”........... ...... سه شنبه 92/11/15
پسرايـي که ابــروهاشونو نازک برميــدارن توجه داشتــه باش?ــن که ...... جمعه 92/11/4
مقايسه دختر و پسر ها در استفاده از عابر بانک! طنز و خنده دار ...... چهارشنبه 92/10/25
به بعض?ا با?د گفت : ...... چهارشنبه 92/10/25
به يارو ميگن دو دوتا ميشه چند تا؟ ...... چهارشنبه 92/10/25
حسن بقاي هشقه: مهدي قيام عشقه: اينم ...... شنبه 92/10/21
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها